مرخصی بیماری (Krankschreibung) در آلمان

A man being sick at home
به‌روزرسانی 02.06.2023

بیمار هستید و نمیتوانید سر کار بروید، باید چه کنید؟

اگر بیمار هستید و به همین دلیل قادر به کار کردن نیستید، حق دارید در خانه بمانید و استراحت کنید. اما کارفرمای شما حق دارد از شما برگه تائید بیماری (Krankschreibung) درخواست کند. شما این برگه را از پزشک معالج خود دریافت می کنید. به این برگه بصورت رسمی «گواهی عدم توانایی کار کردن» (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) می گویند. 

به دلیل همه گیری کرونا، در حال حاضر می توانید از طریق تلفن مرخصی مریضی دریافت کنید. مرخصی مریضی از طریق تلفن برای بیماری های سرماخوردگی است و برای ۷ روز میتواند صادر شود. اگر مدت زمان بیشتری بیمار هستید، پزشک می تواند مرخصی مریضی را برای ۷ روز دیگر از طریق تلفن تمدید کند. این مقررات تا تاریخ ۳۱ مارج ۲۰۲۳ معتبر است.

 

به چه مواری باید توجه کنم؟

من بیمار هستم و نمی توانم کار کنم، چه موقع باید به کارفرمای خود اطلاع دهم؟

شما باید در اولین ساعات کاری شروع روز بیماری، به کارفرمای خود اطلاع دهید که مریض هستید و نمی توانید سر کار حاضر شوید، اما لازم نیست بگویید چه بیماری دارید. اگر میدانید که تقریبا چه مدت بیمار خواهید بود، باید این اطلاعات را نیز به اشتراک بگذارید. از طریق تلفن، پیام کوتاه  و یا ایمیل میتوانید صاحب کار خود را مطلع کنید.

چه موقع به برگه تائید بیماری (Krankschreibung) نیاز دارم؟

کارفرمای شما می تواند از همان روز اول بیماری از شما برگه تائید بیماری (Krankschreibung) بخواهد. این بدان معنی است که در همان روز اول که به دلیل بیماری نمی توانید سر کار بروید، باید به پزشک مراجعه کرده  این برگه را دریافت کنید. اما در بسیاری از شرکت ها و ادارات قانون طوری است که  اگر سه روز نتوانید به کار حاضر شوند باید از روز سوم برگه تائید بیماری (Krankschreibung) بیاورید. باید مطلع باشید که در اداره شما چه قوانینی اعمال می شود.

لطفا توجه داشته باشید:  برگه مرخصی بیماری باید طوری نوشته شود که تمام روزهایی که به دلیل بیماری کار نکردید را در بر بگیرید.

برگه مرخصی بیماری (Krankschreibung) چه نوع برگه‌ی است؟

اگر بیمار هستید و به پزشک مراجعه میکنید، باید به او بگویید که به برگه مرخصی بیماری (Krankschreibung) نیاز دارید. دکتر براساس تشخیص خود تصمیم می گیرد که چند روز می تواند برای  شما مرخصی بیماری بنویسد.

در اصل برگه مرخصی بیماری شامل سه برگه است:

  • برگه اول برای شرکت بیمه درمانی است. دکتر شما این برگه را مستقیما به اداره بیمه می‌فرستد.
  • یک برگه برای کارفرمای شماست. این قسمت فقط مدت مرخصی بیماری شما را نشان می دهد، اما تشخیص بیماری نیست. بنابراین کارفرمای شما نمی داند شما چه بیماری دارید و حق ندارد از شما در این باره سؤال کند. در حال حاضر این برگه را شما باید شخصا یا از طریق پست به کارفرمای خود تحویل دهید، اما به زودی این برگه نیز به صورت اتوماتیک و مستقیم به کارفرما فرستاده خواهد شد.
  • برگه سوم برای سوابق و مدارک خود شماست که ممکن است در آینده آن را نیاز داشت باشید.
اگر کارفرمای من به برگه مرخصی بیماری من باور نکند چه میشود؟

اگر کارفرمای شما باور ندارد که شما واقعاً بیمار هستید یا قادر به کار نیستید، می توانید به شرکت بیمه درمانی خود اطلاع دهید. شرکت بیمه درمانی برای انجام چک  و بررسی بیشتر شما را کمک خواهد کرد.

در جریان روز های که مرخصی بیماری دارم، حقوقم را دریافت میکنم؟

این موضوع بستگی به مدت مرخصی بیماری شما دارد.

-       اگر مرخصی بیماری شما کمتر از شش هفته باشد، معمولاً حقوق خود را دریافت می کنید.

-       اگر بیش از شش هفته مرخصی بیماری داشته باشید و کارفرما حقوق شما را نمی پردازد، اداره بیمه درمانی شما کمک هزینه بیکاری پرداخت میکند. البته مبلغ هزینه بیکاری برای بیمار کمتر از حقوق او است.

آیا مجبورم در جریان مرخصی بیماری در خانه بمانم؟

بستگی به نوع بیماری دارد. اگر پزشک استراحت در بستر را به شما تجویز کرده است، باید در خانه بمانید، در غیر آن می توانید بیرون بروید و یا سفر کنید.

اگر فرزندم بیمار باشد، می توانم کار نکنم و در خانه بمانم؟

این موضوع کاملا روشن نیست، زیرا دو متن حقوقی متفاوت در این زمینه وجود دارد.

یکی از این قوانین (SGB V) چنین صراحت دارد:  

والدین میتوانند برای هر فرزند خو و تا مدت ۱۰ روز در خانه بمانند و از فرزند مریض خود پرستاری کنند. این ۱۰ روز برای هر یک از پدر و مادر برای یک کودک اعمال می شود. بنا براین اگر یک مادر و یا پدر به تنهایی از فرزند خود مراقبت میکند، می توانند برای هر کودک ۲۰ روز در خانه بماند. اگر بیش از دو فرزند داشته باشید، هر یک از والدین توانند حداکثر ۲۵ روز در خانه بمانند و از فرزندان بیمار خود مراقبت کنند. این قانون فقط در صورتی اعمال می شود که:

  • فرزندان شما از کمتر از ۱۲ سال سن داشته باشند و یا به دلیل ناتوانی جسمی و فیزیکی به کمک های ویژه احتیاج داشته باشند.
  • یا اینکه می توانید یک گواهی پزشکی ارائه کنید که بیان کند کودک شما در طول بیماری خود به مراقبت نیاز دارد، و در خانواده شما شخص دیگری وجود ندارد که بتواند از فرزند شما مراقبت کند.

قانون دیگری BGB درهمین مورد، تعداد روز ها و شرایط دیگری را مشخص نکرده است. به همین دلیل در بسیاری از قراردادهای کاری یا توافقهای جمعی برای کارکنان در این مورد مقررات خاص و جداگانه‌ی وضع میشود.

Kann ich mich auch am Telefon oder online krankschreiben lassen?

Während der Corona-Pandemie war es möglich, sich telefonisch beim Arbeitgeber krank zu melden. Ab dem 01.04.2023 geht das nicht mehr.

Sie müssen Ihrem Arbeitgeber eine schriftliche Krankmeldung vorlegen. Ihr Arbeitgeber kann auch ein ärztliches Attest verlangen.

توجه!

اگر بیمار هستید و نمیتوانید سر کار بروید، بزود ترین فرصت ممکن باید کارفرمای خود را مطلع کنید.

Ein Projekt von:
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) kofinanziert.

Gefördert durch: