خانواده

آن چه لازم است در مورد خانواده و حقوق آن در آلمان بدانید

در اینجا همه اطلاعات را در مورد حمایت دولتی از خانواده ها را بخوانید:

کمک هزینه مراقبت از فرزند

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد کمک هزینه مراقبت از فرزند (Kindergeld) در آلمان را اینجا بخوانید.

مهد کودک ها و مراقبت از کودکان در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد مهد کودک ها و مراقبت از کودکان در آلمان را اینجا بخوانید.

پرورش و تربیت فرزندان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد پرورش و تربیت فرزندان در آلمان را اینجا بخوانید.

اطلاعات در مورد ازدواج و حضانت را اینجا بخوانید:

ازدواج در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد ازدواج در آلمان را اینجا بخوانید.

طلاق گرفتن در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد طلاق گرفتن در آلمان را اینجا بخوانید.

پرداخت هزینه های زندگی فرزندان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد پرداخت هزینه های زندگی فرزندان (Unterhaltszahlungen) در آلمان را[...]

اطلاعات عمومی در مورد همه شهرهای آلمان

شما تازه به آلمان آمده‌اید و نیاز به آدرس‌ها، مراکز مشاوره، کلاس های زبان و غیره شماره تماس‌های ضروری دارید؟ پس به این صفحه خوش امدید. ما همه آدرس‌ها و شماره تماس‌های که برای همه تازه‌ واردان به آلمان لازم است را برای شما اینجا جمع آوری کرده‌ایم. 

Ein Projekt von:
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) kofinanziert.

Gefördert durch: